Reference from: http://code.tutsplus.com/articles/from-beginner-to-advanced-in-opencart-configuration–cms-20776 — In the first part of the series, we took a look at how to get started by setting up OpenCart on our local development machine. In this part we are going to understand the admin panel. OpenCart has very interactive and easy-to-user user interface. Users found no […]

2,195 total views, no views today

Reference from: http://code.tutsplus.com/articles/from-beginner-to-advanced-in-opencart-installation–cms-20627 — In this series, we’re going to be taking a look at OpenCart developers who consider themselves beginners to can level-up their skills in order to become more advanced developers. Specifically, this guide is written for the developers who are already familiar with PHP, Object-Oriented Programming and the Model-View-Controller design […]

2,050 total views, 2 views today

Nếu bạn làm việc với TinyMCE (tải TinyMCE), ắt hẳn đã có lúc bạn nghĩ đến việc không cho phép người dùng ấn tổ hợp phím Ctrl-C – Ctrl-V (hoặc chuột phải rồi chọn paste) để dán nội dung vào khung nhập liệu. Nhu cầu trên theo mình nghĩ khá […]

1,875 total views, 2 views today

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách import / export nội dung file word trên các thẻ bookmark đã được thiết kế sẵn bằng chương trình Microsoft Word (áp dụng cho phiên bản Office 2007 – 2013).           Hành động “get giá trị” được dùng […]

3,592 total views, no views today