Import và Export file Word với Microsoft Office Word (2007-2013) bằng kĩ thuật Bookmark kết hợp Content control

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách import / export nội dung file word trên các thẻ bookmark đã được thiết kế sẵn bằng chương trình Microsoft Word (áp dụng cho phiên bản Office 2007 – 2013).

 

Tổng quan kĩ thuật import file word
1. Tổng quan kĩ thuật import file word

 

Sử dụng kĩ thuật bookmark trong Microsoft Word
2. Sử dụng kĩ thuật bookmark trong Microsoft Word

 

Bookmark trong file Word
3. Bookmark trong file Word

 

Lập trình với bookmark
4a. Lập trình với bookmark

 

Lập trình với bookmark
4b. Lập trình với bookmark

Hành động “get giá trị” được dùng trong trường hợp import file word (lấy giá trị có trong bookmark).

Hành động “set giá trị” được dùng trong trường hợp export file word (gán gía trị của bookmark).

 

Lập trình với bookmark
4c. Lập trình với bookmark

Hành động “lưu tài liệu” được dùng trong trường hợp export file word.

 

Source code mẫu:

 

Nguồn tham khảo: http://www.add-in-express.com/creating-addins-blog/2013/08/27/word-document-properties-bookmarks-content-controls-quick-parts/ 

1,723 total views, 2 views today

Trả lời