Ngăn chặn Copy-Paste trong TinyMCE

Nếu bạn làm việc với TinyMCE (tải TinyMCE), ắt hẳn đã có lúc bạn nghĩ đến việc không cho phép người dùng ấn tổ hợp phím Ctrl-C – Ctrl-V (hoặc chuột phải rồi chọn paste) để dán nội dung vào khung nhập liệu.

Nhu cầu trên theo mình nghĩ khá là phổ biến vì lý do rằng thường xảy ra một số lỗi giao diện của một website khi dán nội dung từ nguồn khác vào TinyMCE, phổ biến nhất là lỗi bể giao diện CSS.

Để làm được điều này, thật ra rất đơn giản. Bạn chỉ việc khai báo bổ sung các tham số dưới đây lúc gọi tinyMCE.init

tinyMCE.init({
  mode: "textareas",
  theme : "advanced",
  // (more init options here)

  // Add bellow codes to prevent copying and pasting content into TinyMCE
  setup: function(ed) {
    ed.onPaste.add( function(ed, e, o) {
      ed.execCommand('mcePasteText', true);
      return tinymce.dom.Event.cancel(e);
    });
  }
});

Thật đơn giản phải không nào.

Chúc các bạn thành công khi làm việc với TinyMCE.

Nguồn tham khảo: http://www.abeautifulsite.net/forcing-paste-as-plain-text-in-tinymce/

1,874 total views, 1 views today

Trả lời

Next Post

Bài 1: Cài đặt Opencart

T4 Th8 5 , 2015
Reference from: http://code.tutsplus.com/articles/from-beginner-to-advanced-in-opencart-installation–cms-20627 — In this series, we’re going to be taking a look at OpenCart developers who consider themselves beginners to can level-up their skills in order to become more advanced developers. Specifically, this guide is written for the developers who are already familiar with PHP, Object-Oriented Programming and the Model-View-Controller design […]