Reference from: http://code.tutsplus.com/articles/from-beginner-to-advanced-in-opencart-configuration–cms-20776 — In the first part of the series, we took a look at how to get started by setting up OpenCart on our local development machine. In this part we are going to understand the admin panel. OpenCart has very interactive and easy-to-user user interface. Users found no […]

2,129 total views, no views today

Reference from: http://code.tutsplus.com/articles/from-beginner-to-advanced-in-opencart-installation–cms-20627 — In this series, we’re going to be taking a look at OpenCart developers who consider themselves beginners to can level-up their skills in order to become more advanced developers. Specifically, this guide is written for the developers who are already familiar with PHP, Object-Oriented Programming and the Model-View-Controller design […]

1,964 total views, no views today

Nếu bạn làm việc với TinyMCE (tải TinyMCE), ắt hẳn đã có lúc bạn nghĩ đến việc không cho phép người dùng ấn tổ hợp phím Ctrl-C – Ctrl-V (hoặc chuột phải rồi chọn paste) để dán nội dung vào khung nhập liệu. Nhu cầu trên theo mình nghĩ khá […]

1,799 total views, no views today

Bài viết sau đây được trích nguyên văn từ bài viết trên Blog IT Việc. Các bạn có thể xem nguyên văn tại đây: http://blog.itviec.com/2015/07/so-luong-ngon-ngu-co-lam-nen-thanh-cong-cua-developer/ — “Nếu chỉ biết một ngôn ngữ thì dù có là master của ngôn ngữ đó, bạn cũng không thể phát triển sự nghiệp.” Tôi tình […]

2,093 total views, 2 views today

Bài viết sau đây được trích nguyên văn từ bài viết trên Blog IT Việc. Các bạn có thể xem nguyên văn tại đây: http://blog.itviec.com/2015/06/7-sai-lam-trong-su-nghiep-lap-trinh/  — [John Sonmez là một developer viết blog để giúp đỡ các developer khác phát triển sự nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân. ITviec hân […]

1,643 total views, 2 views today

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách import / export nội dung file word trên các thẻ bookmark đã được thiết kế sẵn bằng chương trình Microsoft Word (áp dụng cho phiên bản Office 2007 – 2013).           Hành động “get giá trị” được dùng […]

3,438 total views, no views today