Bài viết sau đây được trích nguyên văn từ bài viết trên Blog IT Việc. Các bạn có thể xem nguyên văn tại đây: http://blog.itviec.com/2015/06/7-sai-lam-trong-su-nghiep-lap-trinh/  — [John Sonmez là một developer viết blog để giúp đỡ các developer khác phát triển sự nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân. ITviec hân […]

1,721 total views, no views today