Reference from: https://hpphat.wordpress.com/2016/09/07/call-bind-va-apply-trong-javascript/ — Mục tiêu của bài viết là để làm rõ hơn về 1 chủ đề mà mình nghĩ là chuyên sâu trong JS (và mình cũng đang có hứng thú nên viết để mọi người cùng chia sẻ). Nguồn tham khảo và dịch: How To Use .call(), .apply() […]

2,255 total views, no views today