Một trong những khó khăn cho những ai mới làm quen với AngularJS đó là vấn đề sử dụng new isolate/isolated scope (scope: {…}) của directive. Đối với vấn đề sử dụng loại {scope: true} hoặc {scope: false}, các bạn có thể đọc bài sau để hiểu rõ hơn: Understanding […]

1,996 total views, no views today