Reference from: http://www.2ality.com/2015/08/getting-started-es6.html — This blog post helps you to get started with ECMAScript 6 (ES6): It explains how you can interactively try out ES6. It lists ES6 features that are easy to adopt, along with how those features are coded in ES5. Trying out ECMAScript 6 There are three simple […]

1,561 total views, no views today

Nếu bạn làm việc với TinyMCE (tải TinyMCE), ắt hẳn đã có lúc bạn nghĩ đến việc không cho phép người dùng ấn tổ hợp phím Ctrl-C – Ctrl-V (hoặc chuột phải rồi chọn paste) để dán nội dung vào khung nhập liệu. Nhu cầu trên theo mình nghĩ khá […]

1,433 total views, 2 views today