Reference from: http://www.2ality.com/2015/08/getting-started-es6.html — This blog post helps you to get started with ECMAScript 6 (ES6): It explains how you can interactively try out ES6. It lists ES6 features that are easy to adopt, along with how those features are coded in ES5. Trying out ECMAScript 6 There are three simple […]

1,849 total views, 2 views today

Nếu bạn làm việc với TinyMCE (tải TinyMCE), ắt hẳn đã có lúc bạn nghĩ đến việc không cho phép người dùng ấn tổ hợp phím Ctrl-C – Ctrl-V (hoặc chuột phải rồi chọn paste) để dán nội dung vào khung nhập liệu. Nhu cầu trên theo mình nghĩ khá […]

1,877 total views, 4 views today