Reference from: https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%93ng-ph%C3%B9ng-ph%C3%A1t/t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-chung-v%E1%BB%81-transclude-trong-angularjs-1x/1285652024779277 — Bài viết chỉ đơn giản thuật lại những gì mình bị vướng và muốn đào sâu 1 chút về transclude. Lược dịch từ: http://angular-tips.com/blog/2014/0… Giới thiệu Tranclude theo mình là 1 chủ để hơi khó (chắc là với mình) trong Angularjs. Thông thường, 1 directive nếu không […]

2,241 total views, no views today