Lệnh Git hữu dụng và ý nghĩa của chúng: http://techtalk.vn/lenh-git-huu-dung-va-y-nghia-cua-chung.html SOLID – 5 nguyên tắc của thiết kế hướng đối tượng: http://techtalk.vn/solid-5-nguyen-tac-cua-thiet-ke-huong-doi-tuong.html Building Real-time Apps with Websockets & Server-Sent Events: https://www.sitepoint.com/real-time-apps-websockets-server-sent-events/ Học REACT/REDUX qua ví dụ thực tế: Khởi tạo project: http://techtalk.vn/hoc-reactredux-qua-vi-du-thuc-te-khoi-tao-project.html … 1,914 total views, 1 views today

1,914 total views, 1 views today

Hướng dẫn: JavaScript Modules http://techtalk.vn/huong-dan-javascript-modules.html Series Javascript Sida – Cùng làm quen và nghịch ES6: http://techtalk.vn/series-javascript-sida-cung-lam-quen-va-nghich-es6.html … 2,602 total views, 4 views today

2,602 total views, 4 views today

Thiết kế RESTful APIs: http://techtalk.vn/thiet-ke-restful-apis.html The Basics of REST and RESTful API Development: http://www.hongkiat.com/blog/rest-restful-api-dev/ 50 dòng lệnh Linux cần biết: http://techtalk.vn/50-dong-lenh-linux-can-biet.html Thao Tác Với Dòng Lệnh Trong Terminal: http://techtalk.vn/thao-tac-voi-dong-lenh-trong-terminal.html … 2,898 total views, no views today

2,898 total views, no views today

Tài nguyên lập trình web mới nhất năm 2016: http://techtalk.vn/tai-nguyen-lap-trinh-web-moi-nhat-nam-2016.html 14 Best Free css scrollbar style for blogger 2015:  http://www.pakmax.net/2014/08/14-best-free-css-scrollbar-style-for.html 8 hàm CSS siêu hay:  http://techtalk.vn/8-ham-css-sieu-hay.html Tìm hiều về các length unit phổ biến trong CSS:  http://techtalk.vn/tim-hieu-ve-cac-length-unit-pho-bien-trong-css.html Học Sass trong 15 phút:  http://techtalk.vn/hoc-sass-trong-15-phut.html 5 Responsive Design Pitfalls and How to […]

2,118 total views, 2 views today

Reference from: http://odetocode.com/blogs/scott/archive/2014/10/16/working-with-validators-and-messages-in-angularjs.aspx — Here are a few points about form validation: When you give a <form> a name, Angular will add a property with the same name to the current $scope. All named inputs inside a named <form> will be added to the form’s named property in $scope. Each form and […]

2,087 total views, 2 views today

Reference from: http://stackoverflow.com/questions/35639737/how-to-set-up-facades-in-laravel-5-2-outside-of-app — This may not be the only way to implement facades in Laravel 5, but here is how I did it. We’re going to create a custom Foo facade available in the Foobar namespace. 1. Create a custom class First, for this example, I will be creating a […]

1,897 total views, no views today

Reference from: https://toddmotto.com/all-about-angulars-emit-broadcast-on-publish-subscribing/ — Angular’s $emit, $broadcast and $on fall under the common “publish/subscribe” design pattern, or can do, in which you’d publish an event and subscribe/unsubscribe to it somewhere else. The Angular event system is brilliant, it makes things flawless and easy to do (as you’d expect!) but the concept […]

1,673 total views, 2 views today

Reference from: https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%93ng-ph%C3%B9ng-ph%C3%A1t/t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-chung-v%E1%BB%81-transclude-trong-angularjs-1x/1285652024779277 — Bài viết chỉ đơn giản thuật lại những gì mình bị vướng và muốn đào sâu 1 chút về transclude. Lược dịch từ: http://angular-tips.com/blog/2014/0… Giới thiệu Tranclude theo mình là 1 chủ để hơi khó (chắc là với mình) trong Angularjs. Thông thường, 1 directive nếu không […]

2,243 total views, 2 views today

Reference from: https://hpphat.wordpress.com/2016/09/07/call-bind-va-apply-trong-javascript/ — Mục tiêu của bài viết là để làm rõ hơn về 1 chủ đề mà mình nghĩ là chuyên sâu trong JS (và mình cũng đang có hứng thú nên viết để mọi người cùng chia sẻ). Nguồn tham khảo và dịch: How To Use .call(), .apply() […]

2,255 total views, no views today